Seguici su

Facebook
|

gabbiano 2010-2011

gabbiano Totale In Casa Fuori Casa
Pos Squadra P.ti G V N P F S Diff M.I. G V N P F S G V N P F S
1 flavi-boca 65 30 20 5 5 56 28 28 -5 20 12 4 4 37 19 10 8 1 1 19 9
2 russo - ginger 60 30 18 6 6 47 25 22 12 9 6 1 2 10 4 21 12 5 4 37 21
3 richi-erculiani 48 30 13 9 8 36 24 12 -8 13 6 3 4 17 10 17 7 6 4 19 14
4 set-matteo (-1) 46 30 13 8 9 27 28 -1 -11 14 5 4 5 12 17 16 8 4 4 15 11
5 fabio 37 30 10 7 13 27 29 -2 -13 10 4 2 4 8 8 20 6 5 9 19 21
6 ruben 36 30 10 6 14 23 33 -10 -20 13 4 3 6 9 14 17 6 3 8 14 19
7 davide 35 30 9 8 13 36 33 3 -31 18 5 4 9 21 22 12 4 4 4 15 11
8 matteo (-2) 31 30 8 9 13 21 32 -11 -45 24 6 8 10 16 26 6 2 1 3 5 6
9 bencia 24 30 5 9 16 17 35 -18 -26 10 2 4 4 9 10 20 3 5 12 8 25
10 gibo (-5) 24 30 8 5 17 20 43 -23 -39 19 6 3 10 14 27 11 2 2 7 6 16

Giornata 30 03/04/11
matteo flavi-boca 0 3
davide richi-erculiani 0 1
set-matteo fabio 0 0
gibo russo - ginger 0 3
bencia ruben 0 1
Giornata 29 20/03/11
set-matteo gibo 0 3
davide russo - ginger 0 1
flavi-boca bencia 2 2
ruben fabio 0 1
richi-erculiani matteo 3 0
Giornata 28 13/03/11
matteo bencia 0 0
davide fabio 0 0
set-matteo russo - ginger 2 2
gibo ruben 0 0
richi-erculiani flavi-boca 1 2
Giornata 27 06/03/11
flavi-boca davide 1 0
matteo russo - ginger 1 2
fabio gibo 3 0
ruben richi-erculiani 0 0
bencia set-matteo 0 1
Giornata 26 28/02/11
flavi-boca gibo 3 0
matteo set-matteo 1 1
fabio bencia 1 0
russo - ginger richi-erculiani 1 0
ruben davide 3 2
Giornata 25 20/02/11
flavi-boca set-matteo 0 0
matteo gibo 1 1
fabio richi-erculiani 0 0
russo - ginger ruben 0 1
davide bencia 1 0
Giornata 24
flavi-boca fabio 3 2
matteo ruben 2 2
gibo richi-erculiani 1 2
russo - ginger bencia 3 1
davide set-matteo 0 1
Giornata 23 06/02/11
flavi-boca russo - ginger 4 3
matteo fabio 1 0
gibo davide 0 0
ruben set-matteo 1 1
bencia richi-erculiani 2 2
Giornata 22
matteo davide 0 0
fabio russo - ginger 0 2
gibo bencia 0 1
flavi-boca ruben 0 1
richi-erculiani set-matteo 0 0
Giornata 21
davide richi-erculiani 1 3
matteo flavi-boca 0 3
set-matteo fabio 0 3
gibo russo - ginger 3 1
bencia ruben 1 1
Giornata 20
set-matteo gibo 1 0
davide russo - ginger 3 0
flavi-boca bencia 2 0
ruben fabio 1 1
richi-erculiani matteo 1 1
Giornata 19
matteo bencia 0 0
davide fabio 1 0
set-matteo russo - ginger 0 2
gibo ruben 1 0
richi-erculiani flavi-boca 0 1
Giornata 18
davide flavi-boca 2 2
russo - ginger matteo 0 1
gibo fabio 0 3
richi-erculiani ruben 0 1
set-matteo bencia 1 0
Giornata 17
flavi-boca gibo 3 0
matteo set-matteo 0 2
fabio bencia 0 1
russo - ginger richi-erculiani 1 1
ruben davide 1 3
Giornata 16
set-matteo flavi-boca 0 2
gibo matteo 0 3
richi-erculiani fabio 1 1
ruben russo - ginger 0 1
bencia davide 2 1
Giornata 15
flavi-boca fabio 2 1
matteo ruben 2 1
gibo richi-erculiani 1 0
russo - ginger bencia 1 0
davide set-matteo 0 2
Giornata 14
flavi-boca russo - ginger 1 1
matteo fabio 0 3
gibo davide 0 3
ruben set-matteo 1 0
bencia richi-erculiani 2 2
Giornata 13
matteo davide 0 1
fabio russo - ginger 0 2
gibo bencia 3 0
flavi-boca ruben 3 1
richi-erculiani set-matteo 3 2
Giornata 12
matteo flavi-boca 2 3
davide richi-erculiani 0 2
set-matteo fabio 3 0
gibo russo - ginger 0 3
bencia ruben 0 1
Giornata 11
set-matteo gibo 2 0
davide russo - ginger 1 3
flavi-boca bencia 3 0
ruben fabio 0 1
richi-erculiani matteo 1 0
Giornata 10
matteo bencia 1 1
davide fabio 1 2
set-matteo russo - ginger 0 3
gibo ruben 0 3
richi-erculiani flavi-boca 0 1
Giornata 9
flavi-boca davide 3 3
matteo russo - ginger 1 0
fabio gibo 1 0
ruben richi-erculiani 1 0
bencia set-matteo 0 1
Giornata 8
flavi-boca gibo 0 1
matteo set-matteo 0 1
fabio bencia 1 0
russo - ginger richi-erculiani 1 0
ruben davide 0 2
Giornata 7
flavi-boca set-matteo 0 1
matteo gibo 0 0
fabio richi-erculiani 1 2
russo - ginger ruben 1 0
davide bencia 1 1
Giornata 6
flavi-boca fabio 2 1
matteo ruben 2 0
gibo richi-erculiani 1 2
russo - ginger bencia 2 0
davide set-matteo 3 0
Giornata 5
flavi-boca russo - ginger 0 1
matteo fabio 1 0
gibo davide 0 0
ruben set-matteo 0 2
bencia richi-erculiani 0 0
Giornata 4
matteo davide 1 0
fabio russo - ginger 1 1
gibo bencia 1 0
flavi-boca ruben 3 1
richi-erculiani set-matteo 2 0
Giornata 3
matteo flavi-boca 0 1
davide richi-erculiani 1 2
set-matteo fabio 0 0
gibo russo - ginger 1 3
bencia ruben 2 0
Giornata 2
set-matteo gibo 2 1
davide russo - ginger 2 2
ruben fabio 1 0
richi-erculiani matteo 1 0
flavi-boca bencia 2 0
Giornata 1
matteo bencia 0 1
davide fabio 4 0
set-matteo russo - ginger 1 1
gibo ruben 2 0
richi-erculiani flavi-boca 4 1