Seguici su

Facebook
|

UEFA Premier League 13/14

UEFA Premier League Totale
Pos Squadra P.ti G V N P F S Diff
1 Aayush Malik 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Abhaya Shrestha 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Akash Pariyar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Aman Jaiswal 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Amit Gurung 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Anuj Khadka 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Hymanso Rezaal 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Pramit Man Shrestha 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Sandeep Gyawali 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Sis Maharjan 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Sumer Shrestha 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Susav Lal Shrestha 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Sushanta Joshi 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Utsav Bhattarai 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Vishwas Karki 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Yushesh Timilsina 0 0 0 0 0 0 0 0

Giornata 14
Yushesh Timilsina Sushanta Joshi
Utsav Bhattarai Akash Pariyar
Pramit Man Shrestha Aman Jaiswal
Amit Gurung Susav Lal Shrestha
Sumer Shrestha Aayush Malik
Sis Maharjan Vishwas Karki
Abhaya Shrestha Anuj Khadka
Sandeep Gyawali Hymanso Rezaal
Giornata 13
Utsav Bhattarai Yushesh Timilsina
Sushanta Joshi Pramit Man Shrestha
Akash Pariyar Amit Gurung
Aman Jaiswal Sumer Shrestha
Susav Lal Shrestha Sis Maharjan
Aayush Malik Abhaya Shrestha
Vishwas Karki Sandeep Gyawali
Anuj Khadka Hymanso Rezaal
Giornata 12
Yushesh Timilsina Pramit Man Shrestha
Amit Gurung Utsav Bhattarai
Sumer Shrestha Sushanta Joshi
Sis Maharjan Akash Pariyar
Abhaya Shrestha Aman Jaiswal
Sandeep Gyawali Susav Lal Shrestha
Hymanso Rezaal Aayush Malik
Anuj Khadka Vishwas Karki
Giornata 11
Amit Gurung Yushesh Timilsina
Pramit Man Shrestha Sumer Shrestha
Utsav Bhattarai Sis Maharjan
Sushanta Joshi Abhaya Shrestha
Akash Pariyar Sandeep Gyawali
Aman Jaiswal Hymanso Rezaal
Susav Lal Shrestha Anuj Khadka
Aayush Malik Vishwas Karki
Giornata 10
Yushesh Timilsina Sumer Shrestha
Sis Maharjan Amit Gurung
Abhaya Shrestha Pramit Man Shrestha
Sandeep Gyawali Utsav Bhattarai
Hymanso Rezaal Sushanta Joshi
Anuj Khadka Akash Pariyar
Vishwas Karki Aman Jaiswal
Aayush Malik Susav Lal Shrestha
Giornata 9
Anuj Khadka Aman Jaiswal
Hymanso Rezaal Akash Pariyar
Pramit Man Shrestha Abhaya Shrestha
Sandeep Gyawali Aayush Malik
Sis Maharjan Yushesh Timilsina
Sumer Shrestha Vishwas Karki
Sushanta Joshi Utsav Bhattarai
Amit Gurung
Giornata 8
Sis Maharjan Yushesh Timilsina
Sumer Shrestha Abhaya Shrestha
Amit Gurung Sandeep Gyawali
Pramit Man Shrestha Hymanso Rezaal
Utsav Bhattarai Anuj Khadka
Sushanta Joshi Vishwas Karki
Akash Pariyar Aayush Malik
Aman Jaiswal Susav Lal Shrestha
Giornata 7
Sandeep Gyawali Yushesh Timilsina
Abhaya Shrestha Hymanso Rezaal
Sis Maharjan Anuj Khadka
Sumer Shrestha Vishwas Karki
Amit Gurung Aayush Malik
Pramit Man Shrestha Susav Lal Shrestha
Utsav Bhattarai Aman Jaiswal
Sushanta Joshi Akash Pariyar
Giornata 6
Yushesh Timilsina Hymanso Rezaal
Anuj Khadka Sandeep Gyawali
Vishwas Karki Abhaya Shrestha
Aayush Malik Sis Maharjan
Susav Lal Shrestha Sumer Shrestha
Aman Jaiswal Amit Gurung
Akash Pariyar Pramit Man Shrestha
Sushanta Joshi Utsav Bhattarai
Giornata 5
Anuj Khadka Yushesh Timilsina
Hymanso Rezaal Vishwas Karki
Sandeep Gyawali Aayush Malik
Abhaya Shrestha Susav Lal Shrestha
Sis Maharjan Aman Jaiswal
Sumer Shrestha Akash Pariyar
Amit Gurung Sushanta Joshi
Pramit Man Shrestha Utsav Bhattarai
Giornata 4
Yushesh Timilsina Vishwas Karki
Aayush Malik Anuj Khadka
Susav Lal Shrestha Hymanso Rezaal
Aman Jaiswal Sandeep Gyawali
Akash Pariyar Abhaya Shrestha
Sushanta Joshi Sis Maharjan
Utsav Bhattarai Sumer Shrestha
Pramit Man Shrestha Amit Gurung
Giornata 3
Aayush Malik Yushesh Timilsina
Vishwas Karki Susav Lal Shrestha
Anuj Khadka Aman Jaiswal
Hymanso Rezaal Akash Pariyar
Sandeep Gyawali Sushanta Joshi
Abhaya Shrestha Utsav Bhattarai
Sis Maharjan Pramit Man Shrestha
Sumer Shrestha Amit Gurung
Giornata 2
Aman Jaiswal Yushesh Timilsina
Susav Lal Shrestha Akash Pariyar
Aayush Malik Sushanta Joshi
Vishwas Karki Utsav Bhattarai
Anuj Khadka Pramit Man Shrestha
Hymanso Rezaal Amit Gurung
Sandeep Gyawali Sumer Shrestha
Abhaya Shrestha Sis Maharjan
Giornata 1
Yushesh Timilsina Akash Pariyar
Sushanta Joshi Aman Jaiswal
Utsav Bhattarai Susav Lal Shrestha
Pramit Man Shrestha Aayush Malik
Amit Gurung Vishwas Karki
Sumer Shrestha Anuj Khadka
Sis Maharjan Hymanso Rezaal
Abhaya Shrestha Sandeep Gyawali